Pro veřejnost

Pro odborníky

osteoporoza Osteoporóza je choroba, která způsobuje řídnutí kostní tkáně, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů.

Na obrázku jsou vidět vytvářející se póry v kostech.

Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením pohyblivosti nebo i tělesné výšky.

Příčinou osteoporózy mohou být:
- podvýživa
- nedostatek pohybu
- vyšší věk, nad 60 let
- menopauza

Osteoporóza je příčinou většiny zlomenin. Osteoporotické zlomeniny, zejména zlomeniny obratlových těl a proximálního konce stehenní kosti, vedou k invaliditě, závislosti postižených osob na pomoci druhých a k předčasnému úmrtí1−2. Onemocnění lze předcházet a léčit je ještě před vznikem zlomenin. Cílem primární prevence osteoporózy je zajištění podmínek pro dosažení maxima kostní hmoty během dětství a dospívání a omezení rizikových faktorů a klinických stavů, které vedou k úbytku kostní hmoty a zvyšují riziko zlomenin v dospělosti.

Osteoporotické zlomeniny dramaticky zhoršují kvalitu života a zvyšují morbiditu i mortalitu po zlomeninách obratlů a proximálního konce stehenní kosti. Osteoporóza probíhá dlouhou dobu nepoznaně, proto je nutné včas rozpoznat rizikové faktory a zahájit preventivní opatření.

U žen se zrychleným úbytkem kostní hmoty v prvních 5 − 10 letech po menopauze je hormonální léčba nebo léčba selektivními modulátory estrogenových receptorů velmi účinnou a bezpečnou možností prevence úbytku kostní hmoty a zlomenin (při respektování nežádoucích účinků a kontraindikací léčby).