Biologická léčba - neurologické diagnózy

Přehled neurologických diagnóz a onemocnění s možností biologické léčby

Neurologické diagnózy

>>  Cévní mozková příhoda (CMP)

>>  Čištění zúžené krční tepny (Karotidy)

>>  Migréna (Cefelea)

>>  První stádium Parkinsonovy Choroby

Mám zájem o biologickou léčbu 

Vyberte vaši neurologickou diagnózu

© 2021 created by Jaknaturisty.cz & Wix.com